Gitterlinjevisning (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstiller, om gitterlinjen skal vises eller ej under optagelse. Gitterlinjen hjælper dig med at justere kompositionen af billeder.

  1. MENU (Optagelse) → [Optagevisning][Gitterlinjevisning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser gitterlinjen.
Fra:
Viser ikke gitterlinjen.

Tip!

  • Hvis du tildeler [Vælg gitterlinjevis.] til en ønsket tast vha. [Spc.tast-/væl.ind.] eller [Spc.tast-/væl.ind.], kan du få vist eller skjule gitterlinjerne ved at trykke på den tildelte tast.