LA-EA3-/LA-EA5-monteringsadapter

Hvis du anvender LA-EA3-fatningsadapteren (sælges separat) eller LA-EA5-fatningsadapteren (sælges separat), er de følgende funktioner til rådighed.

Optagelse i fuldt format:

Kun til rådighed med objektiver, som kan optage i fuldt format

Autofokus:

LA-EA3: Kun til rådighed med SAM/SSM-objektiv

LA-EA5: Fås med AF-objektiver med A-fatning* (for andre objektiver end SAM og SSM er autofokus drevet af LA-EA5 AF-koblingen.)

*Autofokus er ikke til rådighed med visse Minolta/Konica Minolta-objektiver og -telekonvertere

.

AF-system:
Fasedetektion AF

AF/MF-valg:
Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet.

Fokustilstand:
Enkeltbilled-AF/Automatisk AF/Kontinuerlig AF/Direkte manuel fokus (Dir. man. fokus.)/Manuel fokus

  • Når der anvendes en monteringsadapter i filmtilstand, skal blændeværdien og fokus justeres manuelt.

Tilgængeligt fokusområde:

[Bred]/[Zone]/[Fastlås centrum]/[Punkt]/[Udvid punkt]/[Sporing]

SteadyShot:
I kamerahus