Klar billedzoom/digital zoom (Zoom)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom, kan du overskride zoomområdet for den optiske zoom.

 1. MENU (Optagelse) → [Zoom][Zoomområde] → Vælg [Klar billedzoom] eller [Digital zoom].
 2. MENU (Optagelse) → [Zoom][Zoom] → ønsket værdi.
  Tryk på midten af kontrolhjulet for at afslutte.
  • Du kan også tildele [Zoom]-funktionen til den ønskede tast ved at vælge MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Spc.tast-/væl.ind.] eller [Spc.tast-/væl.ind.].
  • Hvis du tildeler [Zoombetjening (T)] eller [Zoombetjening (W)] til den ønskede tast på forhånd ved at vælge MENU → (Opsætning) → [Tilpas betjening][Spc.tast-/væl.ind.] eller [Spc.tast-/væl.ind.], kan du zoome ind og ud ved blot at trykke på den tast.

Tip!

 • Når der er monteret et elektrisk zoomobjektiv, kan du bruge zoomknappen eller zoomringen til at forstørre billedet. Hvis du overskrider den optiske zoomforstørrelse, kan du skifte til en anden zoomfunktion end den optiske zoom med den samme betjening.
 • Selv når du vælger [Zoom] fra MENU for at zoome med det elektriske zoomobjektiv, der er monteret, anvendes den optiske zoom op til objektivets telefotoende.

Bemærk!

 • Når du vælger [Zoom] fra MENU for at zoome med et elektrisk zoomobjektiv monteret, kan du ikke udføre trinzoomhandlinger.