Optagetider for film

Tabellen nedenfor viser de omtrentlige samlede optagetider ved brug af et hukommelseskort formateret med dette kamera. Værdierne kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og typen af anvendt hukommelseskort.

(h (time), min (minut))

Filformat Bil.frek. f. optag. Optageindstilling SD-hukommelseskort CFexpress Type A-hukommelseskort
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
XAVC HS 4K 60p/50p 200M 35 min 1 h 10 min 40 min 1 h 20 min
150M 45 min 1 h 30 min 50 min 1 h 40 min
100M 1 h 2 h 10 min 1 h 15 min 2 h 30 min
75M 1 h 25 min 2 h 50 min 1 h 35 min 3 h 10 min
45M 2 h 10 min 4 h 30 min 2 h 20 min 4 h 50 min
XAVC S 4K 60p/50p 200M 35 min 1 h 10 min 40 min 1 h 20 min
150M 45 min 1 h 30 min 50 min 1 h 40 min
XAVC S HD 60p/50p 50M 2 h 4 h 10 min 2 h 10 min 4 h 30 min
25M 3 h 20 min 7 h 3 h 30 min 7 h 10 min
XAVC S-I 4K 60p 600M 10 min 25 min 10 min 25 min
50p 500M 10 min 25 min 10 min 25 min
XAVC S-I HD 60p 222M 30 min 1 h 35 min 1 h 10 min
50p 185M 30 min 1 h 35 min 1 h 10 min

Optagetiderne, når [Proxyoptagelse] er indstillet til [Fra].

 • De viste tider er optagetider ved brug af et Sony-hukommelseskort.
 • Varigheden af den tid, der er til rådighed for filmoptagelse, varierer afhængigt af filformatet/optagelsesindstillingerne for film, hukommelseskort, omgivende temperatur, Wi-Fi-netværksmiljø, kameraets tilstand, inden du begynder at optage, og batteriets opladningstilstand.
  Den maksimale kontinuerlige optagetid for en enkelt filmoptagelsessession er ca. 13 timer (en produktspecificeret begrænsning).

Bemærk!

 • Optagetiden for film varierer, da kameraet er udstyret med VBR (Variable Bit-Rate), som automatisk justerer billedkvaliteten afhængigt af optagescenen. Når du optager et motiv i hurtig bevægelse, er motivet mere tydeligt, men optagetiden er kortere, da der behøves mere hukommelse til optagelsen. Optagetiden varierer også afhængigt af optageforholdene, motivet og indstillingerne for billedkvalitet/-format.


Bemærkninger om kontinuerlig filmoptagelse

 • Filmoptagelse i høj kvalitet og kontinuerlig optagelse i høj hastighed kræver store mængder strøm. Derfor stiger temperaturen inde i kameraet, især den for billedsensoren, hvis du fortsætter med at optage. I sådanne tilfælde slukker kameraet automatisk, da overfladen på kameraet er varmet op til en høj temperatur, eller den høje temperatur påvirker kvaliteten af billederne eller kameraets interne mekanisme.
 • Varigheden af den tid, som er til rådighed for kontinuerlig filmoptagelse, når kameraet optager med standardindstillingerne, efter strømmen har været slukket i et stykke tid, er som følger. Værdierne angiver den kontinuerlige tid, fra når kameraet begynder at optage, indtil kameraet stopper med at optage.


  Når [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Standard]

  Filformat XAVC S HD XAVC S 4K
  Omgivelsestemperatur: 25 °C Ca. 30 minutter Ca. 10 minutter
  Omgivelsestemperatur: 40 °C Ca. 30 minutter Ca. 10 minutter


  Når [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Høj]

  Filformat XAVC S HD XAVC S 4K
  Omgivelsestemperatur: 25 °C Ca. 120 minutter Ca. 120 minutter
  Omgivelsestemperatur: 40 °C Ca. 120 minutter Ca. 30 minutter


  XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; når kameraet ikke er tilsluttet via Wi-Fi; når der bruges et CFexpress Type A-hukommelseskort; når skærmen er åben

  XAVC S 4K: 30p 60M/25p 60M 4:2:0 8bit; når kameraet ikke er tilsluttet via Wi-Fi; når der bruges et CFexpress Type A-hukommelseskort; når skærmen er åben

 • Varigheden af den tid, som er til rådighed for filmoptagelse, varierer med temperaturen, filformatet/optageindstillingen for film, Wi-Fi-netværksmiljøet eller kameraets tilstand inden du begynder at optage. Hvis du ofte omkomponerer eller optager billeder, efter der er tændt for strømmen, stiger temperaturen inde i kameraet, og den optagetid, som er til rådighed, vil være kortere.
 • Hvis -ikonet (Advarsel om overophedning) vises, er kameraets temperatur steget.
 • Hvis kameraet stopper filmoptagelse pga. høj temperatur, skal du lade det være i et stykke tid med strømmen slået fra. Start med at optage efter temperaturen inde i kameraet er faldet fuldstændigt.
 • Hvis du overholder de følgende punkter, vil du være i stand til at optage film i længere tidsperioder.
  • Opbevar kameraet væk fra direkte sollys.
  • Sluk for kameraet, når det ikke anvendes.