USB-strømforsyning

Indstiller, om der skal forsynes strøm via USB-kablet, når produktet er tilsluttet til en computer eller en USB-enhed.

  1. MENU (Opsætning) → [USB][USB-strømforsyning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Der forsynes strøm til produktet via et USB-kabel, når produktet er tilsluttet til en computer e.l.
Fra:
Der forsynes ikke strøm til produktet via et USB-kabel, når produktet er tilsluttet til en computer e.l. Hvis du anvender den medfølgende AC-adapter, forsynes der strøm, selv når der er valgt [Fra].


Betjeninger til rådighed under strømforsyning via et USB-kabel

Det følgende skema viser, hvilke handlinger, som er til rådighed/ikke til rådighed, under strømforsyning via et USB-kabel.

Betjening Tilgængelig / Ikke tilgængelig
Optagelse af billeder Til rådighed
Afspilning af billeder Til rådighed
Wi-Fi/Bluetooth-tilslutninger Til rådighed
Opladning af en batteripakke Ikke tilgængelig
Tænder kameraet, uden der er indsat nogen batteripakke Ikke tilgængelig

Bemærk!

  • Sæt batteriet ind i produktet for at forsyne strøm via USB-kablet.
  • Dette produkt kan ikke strømforsynes via Multi/Mikro-USB-terminalen. Brug USB Type-C-terminalen.