Kont. afs. Interval

Afspiller kontinuerligt billeder, der er optaget med intervaloptagelse.
Du kan oprette film ud fra stillbilleder, der er lavet med intervaloptagelse, vha. computersoftwaren Imaging Edge Desktop(Viewer). Du kan ikke oprette film ud fra stillbillederne på kameraet.

  1. MENU(Afspil) → [Visning][Kont. afs. Interval].
  2. Vælg det gruppebillede, som du ønsker at afspille, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

Tip!

  • På afspilningsskærmen kan du starte kontinuerlig afspilning ved at trykke på ned-knappen under visning af et billede i gruppen.
  • Du kan genoptage afspilning eller sætte den på pause ved at trykke på ned-knappen under afspilning.
  • Du kan ændre afspilningshastigheden ved at dreje på den forreste vælger, den bagerste vælger L, den bagerste vælger R eller kontrolhjulet under afspilning. Du kan også ændre afspilningshastigheden ved at vælge MENU (Afspil) → [Visning][Afsp.hast. Interval].
  • Du kan også afspille billeder, der er optaget med kontinuerlig optagelse, kontinuerligt.