Visning af billeder på et tv vha. et HDMI-kabel

Der behøves et HDMI-kabel (sælges separat) og et tv udstyret med et HDMI-jackstik for at få vist billeder, som er gemt på dette produkt, vha. et tv. Se i betjeningsvejledningen der fulgte med det kompatible tv angående detaljer.

 1. Sluk for både dette produkt og tv’et.
 2. Tilslut dette produkts HDMI-terminal til HDMI-jackstikket på tv'et vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

  Brug et HDMI-kabel, som er kompatibelt med produktets HDMI Type A-terminal og HDMI-jackstikket på tv'et.

 3. Tænd for tv'et og skift indgangen.
 4. Tænd for dette produkt.

  Billeder optaget med produktet vises på tv-skærmen.

 5. Vælg et billede vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
  • Skærmen på dette kamera er ikke tændt på afspilningsskærmen.
  • Hvis afspilningsskærmen ikke vises, skal du trykke på (Afspil)-knappen.

Bemærk!

 • Tilslut ikke dette produkt og en anden enhed vha. udgangsterminalerne på dem begge. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.
 • Visse enheder fungerer muligvis ikke ordentligt ved tilslutning til dette produkt. De udsender f.eks. eventuelt ikke video eller lyd.
 • Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet eller et originalt Sony-kabel.
 • Når [Time Code-udgang] er indstillet til [Til], udsendes billedet muligvis ikke ordentligt til tv'et eller optageenheden. I sådanne tilfælde indstilles [Time Code-udgang] til [Fra].
 • Hvis billeder ikke vises ordentligt på tv-skærmen, skal du vælge MENU (Opsætning)[Ekstern udgang][HDMI-opløsning][2160p], [1080p] eller [1080i] i overensstemmelse med det tv, som skal tilsluttes.
 • Under HDMI-udgang kan skærmen blive mørk, når du ændrer filmen fra 4K- til HD-billedkvalitet eller omvendt, eller ændrer filmen til en anden billedhastighed eller farvetilstand. Dette er ikke en funktionsfejl.
 • Hvis produktet udfører uønskede betjeninger som reaktion på tv'ets fjernbetjening, skal du vælge MENU (Opsætning) → [Ekstern udgang][KONTROL TIL HDMI][Fra].