Strømforsyning fra en stikkontakt

Anvend den medfølgende AC-adapter til at optage og afspille billeder, mens strømmen forsynes fra en stikkontakt. Dette bevarer kameraets batteristrøm. Batteriforbruget kan reduceres endnu mere ved at tilslutte en enhed, der er kompatibel med USB-PD (USB-strømforsyning), til kameraet.

 1. Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri ind i kameraet.
  • Kameraet aktiveres ikke, hvis der ikke noget strøm tilbage på batteriet. Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri ind i kameraet.
 2. Tilslut USB-kablet til USB Type-C-terminalen på kameraet.
 3. Tilslut til en stikkontakt vha. AC-adapteren (medfølger).
 4. Tænd for kameraet.
  • Der vises et ikon () på skærmen, som angiver, at der forsynes USB-strøm, og strømforsyning starter.

Bemærk!

 • USB-strøm kan ikke forsynes fra Multi/Mikro-USB-terminalen. Brug USB Type-C-terminalen til strømforsyning.
 • Så længe der er tændt for strømmen, lades batteriet ikke op, selvom kameraet er tilsluttet til lysnetadapteren.
 • Under visse forhold forsynes strømmen muligvis midlertidigt fra batteriet, selvom du anvender lysnetadapteren.
 • Fjern ikke batteriet, mens der forsynes strøm fra en stikkontakt. Hvis du fjerner batteriet, slukker kameraet.
 • Du må kun tilslutte USB-kablet til kameraet eller afbryde USB-kablet fra kameraet, mens kameraet er slukket.
 • Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan den kontinuerlige optagetid muligvis blive forkortet, mens der forsynes strøm fra en stikkontakt.
 • Når du anvender en mobiloplader som en strømkilde, skal du bekræfte, at den er fuldt opladet inden brug. Vær desuden opmærksom på den resterende strøm på mobilopladeren under brug.
 • Der kan ikke garanteres for betjening med alle eksterne strømforsyninger.