Oprettelse af en konto til Creators’ Cloud og lænkning af dit kamera til kontoen (Cloud-tilslutning)

Opret en konto til cloudtjenesten Creators’ Cloud, og lænk dit kamera til kontoen ved hjælp af Creators’ App på din smartphone.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 3.00 eller senere.

Bemærk!

 • Denne funktion er muligvis kun til rådighed i visse lande og regioner.
  For information om lande/regioner, hvor tjenesten understøttes, skal du se den følgende webside.
  https://www.sony.net/cc/

Smartphoneikon: Betjeninger udført på smartphonen

Kameraikon: Betjeninger udført på kameraet

Forberedelse på forhånd

 1. Smartphoneikon Opret en konto til Creators’ Cloud.

  Følg instruktionerne i smartphoneapplikationen Creators’ App for at oprette en konto til Creators’ Cloud.

 2. Kameraikon Smartphoneikon Par kameraet og smartphonen.

  Se "Parring af kameraet med en smartphone (Smartphonetilslut.) " for yderligere instruktioner.

 3. Kameraikon Indstil [Wi-Fi-tilslutning] og [Bluetooth-funktion] til [Til] på kameraet.

Lænkning af kameraet til kontoen

 1. Kameraikon Indstil kameraet til optagetilstand.

 2. Smartphoneikon Start Creators’ App på din smartphone, og åbn derefter [Cameras]-skærmen.

 3. Smartphoneikon Vælg [Camera Settings]-knappen.

 4. Smartphoneikon Vælg [Cloud Function], og følg derefter instruktionerne på skærmen for at starte opsætningen.

 5. Smartphoneikon Når du registrerer adgangspunktet, skal du vælge det adgangspunkt, du anvender, indtaste adgangskoden, og derefter vælge [OK].

  Indstillingerne for adgangspunktet (SSID'et og adgangskoden) indlæses på kameraet.

  • Hvis det adgangspunkt, som skal anvendes, allerede er registreret på kameraet, skal du vælge [Skip] og fortsætte til trin 6.
 6. Smartphoneikon Vælg [Start linking] på smartphonens skærm.

  • Kameraet og smartphonen lænkes sammen. Følg derefter vejledningen på skærmen for at konfigurere indstillingerne for billedoverførsel.
  • Kameraet lænkes muligvis ikke til kontoen, hvis der allerede er kontooplysninger på kameraet, eller der allerede er kameraoplysninger i Creators’ Cloud. Fjern konto- og kamerainformationen, inden du lænker kameraet til kontoen.

Bemærk!

 • Kameraet lænkes muligvis ikke ordentligt til kontoen, hvis proceduren annulleres, kameraet slukkes, eller der opstår en netværksfejl osv. under proceduren. I dette tilfælde skal du sørge for, at kontooplysningerne på kameraet eller kamerainformationen i Creators’ Cloud er korrekte. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, skal du fjerne informationen og lænke kameraet til kontoen igen.
 • Lænkning af kameraet til kontoen eller tilslutning til Creators’ Cloud kan muligvis fejle, hvis tidsindstillingen på kameraet ikke er korrekt. Sørg for, at tidsindstillingen er korrekt.


Tilslutning af kameraet til Creators’ Cloud

 1. Kameraikon MENU (Netværk) → [Creators' Cloud][Cloud-tilslutning][Til].


Sådan uploader du billeder på kameraet til Creators’ Cloud

Når kameraet først er blevet lænket til kontoen for Creators’ Cloud, og [Cloud Upload] er aktiveret i Creators’ App, kan du tilslutte til serveren og uploade billeder ved blot at indstille [Cloud-tilslutning] til [Til].

Nyligt optagede billeder uploades næste gang, du tænder for kameraet og tilslutter til Creators’ Cloud. Tænd for kameraet med den timing, du vil uploade.

For detaljer skal du se den følgende supportside.
https://www.sony.net/ca/help/opr/

Sådan annulleres kameraets forbindelse med Creators’ Cloud

Du er nødt til at annullere kameraets forbindelse med kontoen både på kameraet og i Creators’ Cloud.

Betjeninger på kameraet:

 1. MENU (Netværk) → [Creators' Cloud][Cloud-oplysninger].

 2. Vælg [Detalje] i [Kontooplysninger].

 3. Vælg [Slet kontooplysninger].

 4. Kontroller den meddelelse, der vises på skærmen, og vælg [OK].

  Informationen for kontoen vil blive fjernet fra kameraet.

Betjeninger på Creators’ Cloud:

 1. Åbn [Cameras]-skærmen på Creators’ App.

 2. Vælg [Camera Settings]-knappen.

 3. Vælg [Cloud Function][Disconnect the Link].

  Informationen for kameraet vil blive fjernet fra kontoen.

Tip!

 • Du kan også udføre følgende betjeninger i Creators’ Cloud Web (https://www.sony.net/capp/).
  • Oprettelse af en konto til Creators’ Cloud
  • Fjernelse af kamerainformation fra Creators’ Cloud