Live View-visn.indst.

stillbillede

Indstiller hvorvidt der skal vises billeder, som er ændret med effekter af eksponeringskompensation, hvidbalance, [Kreativt udseende] e.l. på skærmen.

 1. MENU (Optagelse) → [Optagevisning][Live View-visn.indst.] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Live View-visning:
Indstiller, om alle optageindstillingerne skal gengives på skærmen, og om Live View skal vises under forhold tæt på, hvordan dit billede vil se ud, når indstillingerne er anvendt, eller om Live View skal vises uden at afspejle indstillingerne. ([Indstillingseffekt til] / [Indstillingseffekt fra])
Hvis du vælger [Indstillingseffekt fra], kan du nemt kontrollere kompositionen, selv når du optager med billedkompositionen i Live View-visningen.
Ekspo.effekt:
Indstiller, om Live View skal vises med automatisk korrektion ved at afspejle eksponeringen fra blitzen, når [Live View-visning] er indstillet til [Indstillingseffekt til]. ([Ekspo.indst. & blitz] / [Kun ekspo.indst.])
Når du anvender blitzen til at optage et portræt, skal du vælge [Kun ekspo.indst.] for at indstille eksponeringen manuelt baseret på den omgivende belysning.
Ned. grænse bl.fr.:
Angiver, om billedhastigheden for Live View skal forhindres i at blive for langsom. ([Til] / [Fra])
Hvis du vælger [Til], bliver billedhastigheden for Live View ikke langsom, selv når der optages på et mørkt sted, men Live View-visningen kan muligvis blive mørk.

Tip!

 • Når du anvender en blitz fra en tredjepart, som f.eks. en studieblitz, er Visning af live-visning muligvis mørk ved visse lukkerhastighedsindstillinger. Når [Live View-visning] er indstillet til [Indstillingseffekt fra], vises Live View-visningen lys, så du nemt kan kontrollere kompositionen.
 • Hvis du vælger [Indstillingseffekt fra], vises Live View altid med den passende lysstyrke, selv i tilstanden [Manuel eksp.].
 • Når der er valgt [Indstillingseffekt fra], vises (VIEW)-ikonet på live-view-skærmen.

Bemærk!

 • [Ekspo.effekt] er kun effektiv, når der anvendes en blitz, der er fremstillet af Sony.
 • [Live View-visning] kan ikke indstilles til [Indstillingseffekt fra] i de følgende optagetilstande:
  • [Intelligent auto]
  • [Film]
  • [Slow-&Hurtigmotion]
 • Når [Live View-visning] er indstillet til [Indstillingseffekt fra], vil lysstyrken på det optagede billede ikke være den samme, som den på det viste Live View.