Afspilning af billeder på billedindeksskærmen (Billedindeks)

Du kan få vist flere billeder på samme tid i afspilningstilstand.

  1. Tryk på (Billedindeks)-knappen, mens billedet afspilles.
  2. Vælg billedet ved at trykke på kontrolhjulets øverste/nederste/højre/venstre sider, eller ved at dreje på kontrolhjulet.

Sådan ændres antallet af billeder som skal vises

MENU(Afspil) → [Afspilningsfunk.][Billedindeks] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

9 billeder/30 billeder


Sådan vendes tilbage til afspilning af enkeltbillede

Vælg det ønskede billede og tryk på midten af kontrolhjulet.

Sådan vises et ønsket billede hurtigt

Vælg bjælken til venstre for billedindeksskærmen vha. kontrolhjulet, og tryk derefter på kontrolhjulets øverste/nederste sider. Mens bjælken er valgt, kan du få vist kalenderskærmen eller skærmen til valg af mappe ved at trykke på midten. Du kan endvidere ændre visningstilstand ved at vælge et ikon.