Optagelse af standard hvid farve for at indstille hvidbalancen (brugerdefineret hvidbalance)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

I en scene hvor det omgivende lys består af flere typer lyskilder, anbefales det, at du anvender den brugerdefinerede hvidbalance for at kunne gengive hvidheden nøjagtigt. Du kan registrere 3 indstillinger.

 1. MENU (Eksponering/Farve) → [Hvidbalance][Hvidbalance] → Vælg blandt [Brugerdefin. 1] til [Brugerdefin. 3], og tryk derefter på den højre side af kontrolhjulet.
 2. Vælg (indstillet brugerdefineret hvidbalance), og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
 3. Hold produktet, så det hvide område fuldstændig dækker rammen til optagelse med hvidbalance, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
  Når lukkerlyden høres, og meddelelsen [Optog de brugerdefinerede WB-data.] vises, vises de kalibrerede værdier (farvetemperatur og farvefilter).
  • Du kan justere positionen af rammen til optagelse med hvidbalance ved at trykke på den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet.
  • Når du har optaget en standard hvid farve, kan du få vist finjusteringsskærmen ved at trykke på højre side af kontrolhjulet. Du kan finjustere farvetonerne efter behov.
  • Der afgives ingen lukkerlyd i følgende tilfælde.
   • I filmoptagetilstanden
   • Når [Lydløs metode] er indstillet til [Til]
   • Når [Lukkertype] er indstillet til [Elektron. lukker]
 4. Tryk på midten af kontrolhjulet.
  De kalibrerede værdier registreres. Skærmen vender tilbage til visning af MENU, mens den gemte brugerdefinerede hvidbalanceindstilling bevares.
  • Den registrerede brugertilpassede hvidbalanceindstilling vil forblive husket, indtil den overskrives af en anden indstilling.

Bemærk!

 • Meddelelsen [Optag. af brugerdef. WB mislykkedes.] angiver, at værdien er i det uventede område, som for eksempel når motivet er for levende. Du kan registrere indstillingen på dette punkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen. Når der er indstillet en fejlværdi, bliver indikatoren (brugerdefineret hvidbalance) orange på visningen af optageinformationen. Indikatoren vises i hvid, når den indstillede værdi er i det forventede område.
 • Hvis du anvender en blitz, når du optager en grundlæggende hvid farve, vil den brugertilpassede hvidbalance blive registreret med lyset fra blitzen. Sørg for at anvende en blitz, når du optager med genkaldte indstillinger, der blev registreret med en blitz.