HDMI-info.visn.

Vælger, om der skal vises optageinformation på et tv eller en skærmenhed, når kameraet og tv'et osv. er tilsluttet via et HDMI-kabel (sælges separat).

  1. MENU (Opsætning) → [Ekstern udgang][HDMI-info.visn.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser optageinformationen på tv'et.
Det optagede billede og optageinformationen vises på tv'et, mens der ikke vises noget på kameraets skærm.
Fra:
Viser ikke optageinformationen på tv'et.
Der vises kun det optagede billede på tv'et, mens det optagede billede og optageinformationen vises på kameraets skærm.