AF-hjælp

film, slow- og hurtigmotion

Under optagelse af en film med autofokus kan du ændre det motiv, som er i fokus, ved at betjene objektivets fokusring.

 1. MENU (Fokus) → [AF/MF][AF-hjælp][Til].
 2. Mens du optager en film med autofokus, skal du dreje på objektivets fokusring for at fokusere på det tilsigtede motiv.

  Når du stopper betjeningen af fokusringen, bliver det motiv, som er fokuseret med fokusringen, til autofokusmålet.

Detaljer om menupunkt

Til:
Bruger AF-hjælpefunktionen.

Fra:
Bruger ikke AF-hjælpefunktionen.

Tip!

 • Det vil være nemmere at se, hvilket område der er fokuseret, hvis du anvender [Maksimumvisning]- eller [Fokuskort]-funktionen sammen med [AF-hjælp], da det gør det nemmere for dig at fokusere på det tilsigtede motiv.

Bemærk!

 • Det er kun motiver inde i fokusområdet, som autofokus bruger som mål.
 • De følgende objektiver er ikke kompatible med [AF-hjælp].
  • SELP1650 (sælges separat)
  • SEL18200LE (sælges separat)