Bluetooth-indstillinger

Kontrollerer indstillingerne for tilslutning af kameraet til en smartphone eller Bluetooth-fjernbetjening via en Bluetooth-tilslutning.

  1. MENU (Netværk) → [Bluetooth]→ Vælg et menupunkt, og indstil den ønskede parameter.

Detaljer om menupunkt

Bluetooth-funktion:
Indstiller, om Bluetooth-funktionen på kameraet skal aktiveres eller ej. ([Til]/[Fra])
Parring:
Viser skærmen til parring af kameraet og smartphonen eller Bluetooth-fjernbetjeningen.
Håndter parret enh.:
Gør det muligt for dig at kontrollere eller slette parringsinformationen for enheder, der er parret med kameraet.
Bluetooth-fjernb.:
Indstiller, om der skal bruges en Bluetooth-kompatibel fjernbetjening (sælges separat) eller ej. ([Til]/[Fra])
Vis enhedsadresse:
Viser kameraets BD-adresse.

Bemærk!

  • Efter du har slettet parringsinformationen for kameraet fra din smartphone, skal du slette parringsinformationen for smartphonen fra kameraet vha. [Håndter parret enh.].