Skærmlæser (Kun for visse modeller)

Indstiller funktionen til læsning af detaljerede oplysninger, f.eks. tekst på skærmen.

Denne funktion er kun til rådighed, når menusproget er indstillet til engelsk på modeller, der sælges i Nordamerika. (Fra og med udgivelsesdatoen)

  1. MENU (Opsætning) → [Tilgængelighed][Skærmlæser] → Vælg et punkt, som skal indstilles, og vælg derefter den ønskede indstilling.

Detaljer om menupunkt

Skærmlæser:
Indstiller, om funktionen skal læses højt. ([Til]/[Fra])
Hastighed:
Indstiller hastigheden, når der læses højt.
Lydstyrke:
Indstiller lydstyrken, når der læses højt.