Funktionsring (Obj.)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan vælge, hvilke af følgende funktioner der skal tildeles til funktionsringen på objektivet: motorassisteret fokusering (motoriseret fokus) eller ændring af billedvinklen mellem fuldt format og APS-C/Super 35 mm (kun til rådighed med objektiver udstyret med en funktionsring).


Se i den betjeningsvejledning der fulgte med objektivet angående detaljer.

  1. MENU (Opsætning) → [Vælgertilpasning][Funktionsring (Obj.)]→ ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Powerfokus:
Fokuseringspositionen flytter mod uendelig, når du drejer funktionsringen til højre. Fokuseringspositionen flytter til den nærmere afstand, når du drejer funktionsringen til venstre.
/Fu. fo.-v.:
Synsvinklen skifter mellem fuldt billede og APS-C/Super 35 mm, når der drejes på funktionsringen.
  • Synsvinklen skifter uanset den retning, som du drejer funktionsringen i.