Autovisning (stillbillede)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan kontrollere det optagede billede på skærmen lige efter optagelsen. Du kan også indstille visningstiden for Automatisk visning.

  1. MENU (Opsætning) → [Visningsfunktion][Autovisning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

10 sek./5 sek./2 sek.:
Viser det optagede billede på skærmen lige efter optagelse i den valgte varighed. Hvis du foretager en forstørrelse under Automatisk visning, kan du kontrollere billedet vha. den forstørrede visning.
Fra:
Viser ikke den automatiske visning.

Bemærk!

  • Når du anvender en funktion, der udfører billedbehandling, vises billedet inden behandling muligvis midlertidigt, efterfulgt af billedet efter behandling.
  • Indstillingerne for DISP (Visningsindstilling) anvendes til Automatisk visning.