Blændevisning

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Mens du trykker og holder på den tast, som du tildelte [Blændevisning] -funktionen til, sættes blænden ned på den indstillede blændeværdi, og du kan kontrollere sløringen inden optagelse.

  1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Spc.tast-/væl.ind.] → indstil [Blændevisning]-funktionen til den ønskede tast.
  2. Når du optager stillbilleder, skal du bekræfte billederne ved at trykke på den tast, som [Blændevisning] er tildelt til.

Tip!

  • Selvom du kan ændre blændeværdien under forhåndsvisningen, bliver motivet muligvis defokuseret, hvis du vælger en lysere blænde. Vi anbefaler, at du justerer fokuseringen igen.