Billedkvalitetsindstil.: Filformat (stillbillede)

stillbillede

Indstiller filformatet for stillbilleder.

  1. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][Billedkvalitetsindstil.][Filformat] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

RAW:
Der udføres ikke digital behandling på dette filformat. Vælg dette format for at behandle billeder på en computer til professionelle formål.
RAW og JPEG/RAW og HEIF:
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG- eller HEIF-billede på samme tid. Dette er praktisk, når du behøver to billedfiler, en JPEG eller HEIF til visning og en RAW til redigering.
JPEG/HEIF:
Billedes optages i JPEG- eller HEIF-formatet.


  • Når [Optagemedie] er indstillet til [Sorter optagelse], kan du vælge filformatet for hver enkelt åbning mellem RAW og JPEG eller RAW og HEIF.

Om RAW-billeder

  • For at kunne åbne en RAW-billedfil optaget med dette kamera kræves der softwaren Imaging Edge Desktop. Med Imaging Edge Desktop kan du åbne en RAW-billedfil og derefter konvertere den til et udbredt billedformat som JPEG eller TIFF, eller omjustere hvidbalancen, farvemætningen eller kontrasten på billedet.
  • RAW-billeder optaget med dette kamera har en opløsning på 14 bits pr. pixel. Men opløsningen er begrænset til 12 bits i de følgende optagetilstande:
    • [Kont. optagelse] når [RAW-filtype] er indstillet til [Komprimeret]
  • Du kan indstille komprimeringsmetoden for RAW-billeder vha. [RAW-filtype].

Bemærk!

  • Hvis du ikke har til hensigt at redigere billederne på din computer, anbefaler vi, at du optager i JPEG- eller HEIF-format.
  • Der kræves et miljø, som understøtter HEIF-formatet for at kunne afspille HEIF-billeder.