Udførelse af indledende opsætning for kameraet

Ved at etablere en Bluetooth-forbindelse (parring) mellem kameraet og en smartphone og bruge smartphoneapplikationen Creators’ App kan du udføre indledende kameraindstillinger som f.eks. indstilling af dato og klokkeslæt fra smartphonen (når kameraets software (firmware) er ver. 2.00 eller nyere). Installer Creators’ App fra din smartphones app-butik. Hvis applikationen allerede er installeret, skal du sørge for at opdatere den til den seneste version.

Du kan også installere Creators’ App ved at scanne den QR Code, der vises på kameraets skærm, ved hjælp af din smartphone.

Hvis du ønsker oplysninger om Creators’ App, kan du se den følgende webside.
https://www.sony.net/ca/

 1. Indstil ON/OFF (tænd/sluk)-kontakten til "ON" for at tænde for kameraet.
 2. Vælg det ønskede sprog, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
  • Skærmen med meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger vises. Læs meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger angående skærmindstillinger ved at åbne linket med din smartphone osv.
 3. Tryk på midten af kontrolhjulet.
 4. Følg instruktionerne på kameraskærmen for at slutte kameraet til din smartphone.
  • Start Creators’ App på din smartphone for at slutte kameraet til din smartphone.
  • Hvis du ikke tilslutter en smartphone, vises indstillingsskærmen for område/dato/klokkeslæt.
  • For at tilslutte din smartphone til kameraet efter den indledende opsætning skal du vælge MENU (Netværk) → [Tilsl./Fjern-pc][Smartphonetilslut.].
 5. Udfør indledende kameraopsætning på Creators’ App-skærmen.
  • Følg anvisningerne på skærmen for at indstille følgende punkter.
   • Område/dato/klokkeslæt
   • Auto sluk strøm-tmp
   • Enhedsnavn

   Du kan ændre disse indstillinger senere fra kameramenuen.

Om bevaring af datoen og tiden

Dette kamera har et indbygget genopladeligt backupbatteri til bevarelse af dato og tid samt andre indstillinger, uanset om der tændt eller slukket for strømmen, eller om batteripakken er opladet eller afladet.

For at oplade det interne backupbatteri skal du sætte et opladet batteri ind i kameraet og lade produktet være i 24 timer eller længere, mens der er slukket for strømmen.

Hvis uret nulstilles, hver gang batteriet oplades, er det interne genopladelige backupbatteri muligvis slidt op. Konsulter dit serviceværksted.

Tip!

 • Ved at tilslutte kameraet til en smartphone via Bluetooth-funktionen kan du betjene kameraet vha. smartphonen og overføre billeder fra kameraet til smartphonen.

Bemærk!

 • Hvis indstillingen for dato og tid annulleres halvvejs, vises indstillingsskærmen for dato og tid, hver gang du tænder for kameraet.
 • Kameraets indbyggede ur kan muligvis opleve tidsfejl. Juster klokkeslættet med regelmæssige mellemrum.