Automatisk rotation af optagede billeder (Visningsrotation)

Vælger retningen ved afspilning af optagede billeder.

  1. MENU(Afspil) → [Afspilningsfunk.][Visningsrotation] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Når du roterer kameraet, detekterer kameraet de lodrette og vandrette retninger og viser det billede, der afspilles, i overensstemmelse med retningen.
Manuel:
Billeder, der er optaget lodret, vises lodret. Hvis du har indstillet billedretningen vha. [Roter]-funktionen, vises billedet i overensstemmelse dermed.
Fra:
Billeder vises altid vandret.

Bemærk!

  • Film, der er optaget lodret, afspilles vandret under filmafspilning.