KONTROL TIL HDMI

Når dette produkt tilsluttes til et tv med et HDMI-kabel (sælges separat), kan du betjene dette produkt ved at rette tv'ets fjernbetjening mod tv'et.

  1. MENU (Opsætning) → [Ekstern udgang][KONTROL TIL HDMI] → ønsket indstilling.
  2. Tilslut dette produkt til et tv.

    Tv'ets indgang skiftes automatisk, og billeder på dette produkt vises på tv-skærmen.

    • Betjeningsmetoden varierer afhængigt af det tv, som du anvender. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med tv'et angående detaljer.

Detaljer om menupunkt

Til:
Du kan betjene dette produkt med fjernbetjeningen til et tv.
Fra:
Du kan ikke betjene dette produkt med fjernbetjeningen til et tv.

Bemærk!

  • Hvis du tilslutter dette produkt til et tv vha. et HDMI-kabel, er de tilgængelige menupunkter begrænsede.
  • Hvis produktet udfører uønskede betjeninger som reaktion på tv'ets fjernbetjening, skal du indstille [KONTROL TIL HDMI] til [Fra].