Stødfri WB

film, slow- og hurtigmotion

Indstiller den hastighed, hvor hvidbalancen skifter under filmoptagelse, som f.eks. når indstillingen for [Hvidbalance] eller [Prio. inds.. i AWB] ændres.

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Hvidbalance][Stødfri WB] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Hvidbalancen skifter straks, hvis du ændrer hvidbalanceindstillingen under filmoptagelse.
1 (Hurtig)/2/3 (Langsom):
Du kan vælge den hastighed, hvormed hvidbalancen skifter under filmoptagelse, så hvidbalancen i filmen ændres mere jævnt.
Hastighedsindstillingerne i rækkefølgen for hurtigst til langsomst er [1 (Hurtig)], [2] og [3 (Langsom)].

Bemærk!

  • Denne funktion har ingen indflydelse på den hastighed, hvor hvidbalancen ændres, når [Hvidbalance] er indstillet til [Auto].
  • Selv hvis der er valgt en anden indstilling end [Fra], vil følgende straks blive anvendt til filmen uanset hastighedsindstillingen.
    • Finjusteringer af farvetonerne
    • Skifter farvetemperaturen vha. [C.temp./filter]