Start af sporing med berøringsbetjeninger (Berøringsspor.)

Du kan bruge berøringsbetjeninger til at vælge et motiv, som du ønsker at spore i stillbilled- og filmoptagetilstand.
Vælg MENU → (Opsætning) → [Berøringsbetjen.][Brug touchscreen] [Til] på forhånd.

 1. MENU (Opsætning) → [Berøringsbetjen.][Berør.funk. u. optag.][Berøringsspor.].
  • Du kan ændre indstillingen for [Berør.funk. u. optag.] ved at berøre /// (ikon for berøringsfunktion) på optageskærmen.
 2. Berør det motiv, du vil spore på skærmen.

  Sporing starter.

  • Når du optager med søgeren, kan du bruge berøringspladen til at vælge et motiv, som du vil spore.

Tip!

 • For at annullere sporing skal du berøre (Ophævelse af sporing)-ikonet eller trykke på midten af kontrolhjulet.

Bemærk!

 • [Berøringsspor.] er ikke til rådighed i følgende situationer:
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus].
  • Ved brug af smart zoom, klar billedzoom og digital zoom
 • Hvis fokustilstanden skiftes til [Manuel fokus], mens [Berør.funk. u. optag.] er indstillet til [Berøringsspor.], ændres indstillingsværdien for [Berør.funk. u. optag.] til [Berøringsfokus].