Sider

Illustration af kameraet set fra siden

Illustration af kameraet set fra siden

 1. HDMI-type A-jackstik
 2. Højttaler
 3. (Mikrofon)-stik

  Når der er tilsluttet en ekstern mikrofon, slukkes den indbyggede mikrofon automatisk. Hvis den eksterne mikrofon er en type, som strømforsynes via stikket, forsynes strømmen til mikrofonen fra kameraet.

 4. (Hovedtelefoner)-stik
 5. USB Type-C-terminal
 6. Opladelampe
 7. Multi/Mikro-USB-terminal*

  Denne terminal understøtter mikro-USB-kompatible enheder.

 8. Kroge til skulderrem

  Monter begge remmens ender på kameraet.

 9. SLOT 1 (Hukommelseskortåbning 1)
 10. SLOT 2 (Hukommelseskortåbning 2)

* For detaljer om kompatibelt tilbehør til Multi/Mikro-USB-terminalen skal du besøge Sony-websiden eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.


Bemærkninger om USB-terminaler

Du kan bruge enten USB Type-C-terminalen eller Multi/Mikro-USB-terminalen til USB-kommunikationer. Men du kan ikke udføre USB-kommunikationer med begge terminaler på samme tid. Brug USB Type-C-terminalen til at strømforsyne og oplade batteripakken. Dette kamera kan ikke strømforsynes via Multi/Mikro-USB-terminalen.

 • Du kan bruge tilbehør til Multi/Mikro-USB-terminalen, som f.eks en fjernbetjening (sælges separat), mens der forsynes strøm eller udføres optagelse med PC-fjernbetjening ved brug af USB Type-C-terminalen.


Bemærkninger til terminaldækslet

Sørg for, at terminaldækslet er lukket inden brug.