Høj./ven. øje-valg (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstiller, om der skal fokuseres på venstre øje eller højre øje, når [Ans/øje-mot.reg.] er indstillet til [Menneske] eller [Dyr].

  1. MENU (Fokus) → [Ansigt/øje-AF][Høj./ven. øje-valg] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Kameraet registrerer automatisk enten det venstre eller højre øje.
Højre øje:
Motivets højre øje (øjet i venstre side fra fotografens perspektiv) registreres.
Venstre øje:
Motivets venstre øje (øjet i højre side fra fotografens perspektiv) registreres.


[Skift højre/ven. øje] med brugertilpasset tast

Du kan også ændre det øje, der skal registreres, ved at trykke på den brugertilpassede tast.

Hvis [Høj./ven. øje-valg] er indstillet til [Højre øje] eller [Venstre øje], kan du skifte det øje, der skal registreres, ved at trykke på den brugertilpassede tast, som du har tildelt [Skift højre/ven. øje]-funktionen til.

Hvis [Høj./ven. øje-valg] er indstillet til [Auto], kan du midlertidigt skifte det øje, der skal registreres, ved at trykke på den brugertilpassede tast, som du har tildelt [Skift højre/ven. øje]-funktionen til.

Det midlertidige valg af venstre/højre annulleres, når du udfører følgende betjeninger osv. Kameraet vender tilbage til automatisk registrering af øjne.

  • Tryk på midten af kontrolhjulet
  • Tryk på midten af multivælgeren
  • Stop med at trykke udløserknappen halvvejs ned (kun under optagelse af stillbilleder)
  • Stop med at trykke på den brugertilpassede tast, som [AF til] eller [Øje-AF] er tildelt til (kun under optagelse af stillbilleder)
  • Tryk på MENU-knappen

Tip!

  • Når [Vis ansigt/øj.ram.] er indstillet til [Til], vises der en registreringsramme omkring det øje, som du valgte vha. [Høj./ven. øje-valg] eller [Skift højre/ven. øje] med den brugertilpassede tast.