Bekræft slet

Du kan indstille, om der vælges [Slet] eller [Fortryd] som standard på bekræftelsesskærmen for sletning.

  1. MENU (Afspil) → [Slet][Bekræft slet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

"Slet" først:
[Slet] er valgt som standardindstillingen.

"Annul." først:
[Fortryd] er valgt som standardindstillingen.