FEL-lås

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Blitzniveauet justeres automatisk, så motivet får den optimale eksponering under normal blitz-optagelse. Du kan også indstille blitzniveauet på forhånd.
FEL: Blitzeksponeringsniveau

 1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Spc.tast-/væl.ind.] → ønsket knap, tildel derefter [Slå FEL-lås til/fra]-funktionen til knappen.
 2. Placer det motiv, som FEL skal låses fast på, i midten og juster fokus.

 3. Tryk på den knap, som [Slå FEL-lås til/fra] er registreret til, og indstil blitzniveauet.
  • Der affyres et præ-blitz.
  • (FEL-lås) lyser.
 4. Juster kompositionen og optag billedet.

  • Når du ønsker at ophæve FEL-låsen, skal du trykke igen på den knap, som [Slå FEL-lås til/fra] er registreret til.

Tip!

 • Ved at indstille [Hold for FEL-lås] kan du holde indstillingen, mens knappen trykkes ned. Ved endvidere at indstille [Hold f. FEL-lås/AEL] og [FEL-lås/AEL til/fra] kan du optage billeder med AE låst i de følgende situationer.
  • Når [Blitztilstand] er indstillet til [Blitz fra] eller [Autoblitz].
  • Når blitzen ikke kan affyres.
  • Når der anvendes en ekstern blitz, som er indstillet til manuel blitztilstand.

Bemærk!

 • FEL-lås kan ikke indstilles, når der ikke er tilsluttet nogen blitz.
 • Hvis der monteres en blitz, som ikke understøtter FEL-låsen, vises der en fejlmeddelelse.
 • Når både AE-og FEL-låsen er fastsat, lyser (AE-lås/FEL-lås)-ikonet.