Områdevis. un. spor.

stillbillede

Indstiller, om rammen for fokusområdet skal vises, når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF], og [Fokusområde] er indstillet til [Sporing].

  1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Områdevis. un. spor.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser rammen for fokusområdet under sporing. Da sporingsstartområdet vises under sporing af motivet, er det praktisk, når du starter den næste omgang optagelse.
Fra:
Viser ikke rammen for fokusområdet under sporing.