Auto programmeret

Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien).

Du kan indstille optagefunktioner som f.eks. [ISO].
  1. Indstil Still/Film/S&Q-vælgeren til den ønskede optagetilstand.
  2. Indstil tilstandsknappen til P (Auto programmeret).
  3. Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
  4. Juster fokuseringen og optag motivet.

Programskift (kun under optagelse af stillbilleder)

Når du ikke anvender en blitz, kan du ændre kombinationen af lukkerhastigheden og blænden (F-værdi) uden at ændre den passende eksponering indstillet med kameraet.

Drej den forreste vælger/den bagerste vælger L for at vælge kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed.

  • "P" på skærmen ændres til "P*", når du drejer den forreste vælger/den bagerste vælger L.
  • For at annullere programskift skal optagetilstanden indstilles til noget andet end [Auto programmeret], eller du kan slukke for kameraet.

Bemærk!

  • Programskift anvendes muligvis ikke afhængigt af omgivelsernes lysstyrke.
  • Indstil optagetilstanden til en anden end "P" eller sluk for strømmen for at annullere den indstilling, du lavede.
  • Når lysstyrken ændres, ændres blænden (F-værdien) og lukkerhastigheden også, mens skifteværdien bevares.