Berør.funk. u. optag.

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstiller den aktiverede funktion ved at berøre skærmen under optagelse.

  1. MENU (Opsætning) → [Berøringsbetjen.][Berør.funk. u. optag.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Berøringsfokus:
Fokuseringspositionen indstilles ved at berøre skærmen under optagelse.
Berøringsspor.:
Motivet vælges, og sporing startes ved at berøre skærmen under optagelse.
Touchudløser *:
Fokuserer på det berørte motiv og optager billeder ved at berøre skærmen under optagelse.

*Når kameraets systemsoftware (firmware)-version er ver.1.10 eller nyere

Fra:
Deaktiverer berøringsbetjeninger under optagelse.

Tip!

  • Du kan ændre indstillingen for [Berør.funk. u. optag.] ved at berøre /// (ikon for berøringsfunktion) på optageskærmen.