Cirkula. fokuspkt. (stillbillede/film)

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Indstiller, om fokusrammen skal have lov til at springe fra den ene ende til den anden, når du flytter fokusrammen. Denne funktion er praktisk, når du ønsker hurtigt at flytte fokusrammen fra den ene ende til den anden.

Denne funktion kan anvendes, når de følgende indstillinger er valgt for [Fokusområde].

 • [Zone]
 • [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
 • [Udvid punkt]
 • [Sporing: Zone]
 • [Sporing: Punkt S]/[Sporing: Punkt M]/[Sporing: Punkt L]
 • [Sporing: Udvid punkt]

 1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Cirkula. fokuspkt.] → ønsket indstilling.

  Når der er valgt [Cirkuler]:

  Illustration som viser bevægelsen af fokuspunktet

Detaljer om menupunkt

Cirkulerer ikke:
Markøren bevæger sig ikke, når du forsøger at flytte fokusrammen forbi enden.
Cirkuler:
Markøren springer til den modsatte ende, når du forsøger at flytte fokusrammen forbi enden.

Bemærk!

 • Selvom du indstiller [Cirkula. fokuspkt.] til [Cirkuler], cirkulerer fokusrammen ikke diagonalt.