Brug af C (brugertilpasset)-knapperne

Hvis du tildeler ofte anvendte funktioner til de brugertilpassede knapper (C1 til C4) på forhånd, kan du hurtigt genkalde disse funktioner ved blot at trykke på knappen under optagelse eller afspilning.

De anbefalede funktioner er som standard tildelt til brugertilpassede knapper.

Sådan kontrolleres/ændres funktionerne for de brugertilpassede knapper

Du kan bekræfte den funktion, der aktuelt er tildelt til hver enkelt brugertilpasset knap, via følgende procedure.

MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Spc.tast-/væl.ind.], [Spc.tast-/væl.ind.] eller [Specialtastindstil.].

Hvis du vil ændre funktionen for den brugertilpassede knap, skal du trykke på midten af kontrolhjulet, mens den brugertilpassede knap er valgt. De funktioner, som kan tildeles til den pågældende knap, vises. Vælg din ønskede funktion.