Præ-AF

stillbillede

Produktet justerer automatisk fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][Præ-AF] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Justerer fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Fra:
Justerer ikke fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.

Bemærk!

  • [Præ-AF] er kun til rådighed, når der er monteret et E-fatningsobjektiv.
  • Under fokuseringshandlinger, kan skærmen ryste.