IPTC-information

Du kan skrive IPTC-information* ved optagelse af stillbilleder. Opret og rediger IPTC-information vha. IPTC Metadata Preset (https://www.sony.net/iptc/help/), og skriv informationen på et hukommelseskort på forhånd.

*IPTC-information består af digitale billedmetadata-attributter, som er standardiseret af International Press Telecommunications Council.

  1. MENU (Optagelse) → [Fil][IPTC-information] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Skriv IPTC-info.:
Indstiller, om der skal skrives IPTC-information på stillbilleder. ([Til]/[Fra])
  • Hvis du vælger [Til], vises (IPTC)-ikonet på optageskærmen.
Registrer IPTC-info. :
Registrerer IPTC-information fra et hukommelseskort til kameraet. Vælg [Slot 1] eller [Slot 2] som det hukommelseskort, der skal udlæses IPTC-information fra.

Tip!

  • Når du afspiller billeder, som har IPTC-information, vises (IPTC)-ikonet på skærmen.
  • For oplysninger om hvordan du anvender IPTC Metadata Preset, skal du se følgende supportside.
    https://www.sony.net/iptc/help/

Bemærk!

  • Når du registrerer IPTC-information, overskrives information som tidligere er registreret til kameraet.
  • Du kan ikke redigere eller kontrollere IPTC-information på kameraet.
  • For at slette IPTC-information der er registreret til kameraet, skal du nulstille kameraet til dets oprindelige indstillinger.
  • Inden du låner kameraet ud eller overdrager det, skal du nulstille kameraet for at slette IPTC-informationen.