Forside

Illustration af kameraets forside

Illustration af kameraet uden objektivet

 1. ON/OFF (Strøm)-kontakt/Udløserknap
 2. Forreste vælger

  Du kan hurtigt justere indstillingerne for hver enkelt optagetilstand.

 3. Objektivfrigørelsesknap
 4. Mikrofon

  Dæk ikke denne del til ved filmoptagelse. Dette kan medføre støj eller sænke lydstyrken.

 5. AF-lampe/Selvudløserlampe

  Dæk ikke denne del til ved optagelse.

 6. Monteringsindeks
 7. Billedsensor*
 8. Fatning
 9. Objektivkontakter*

* Rør ikke direkte ved disse dele.