Lås af betjen.dele

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan indstille hvorvidt multivælgeren, knapper og hjul kan låses ved at trykke og holde ned på Fn (Funktion)-knappen.

  1. MENU (Opsætning) → [Vælgertilpasning][Lås af betjen.dele] → ønsket indstilling.
    • For at låse betjeningsdelene skal du holde ned på Fn (Funktion)-knappen, indtil meddelelsen "Låst." vises på skærmen.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Låser ikke multivælgeren, den forreste vælger, bagerste vælger og kontrolhjulet, selvom du trykker og holder ned på Fn (Funktion)-knappen.
Kun multivælger:
Låser multivælgeren.
Vælger + hjul:
Låser den forreste vælger, den bagerste vælger L, den bagerste vælger R og kontrolhjulet.
Alt:
Låser multivælgeren, den forreste vælger, den bagerste L, den bagerste vælger R og kontrolhjulet.

Tip!

  • Du kan ophæve låsen ved at holde ned på Fn (Funktion)-knappen igen.
  • Du kan låse alle knapper, vælgere og hjul undtagen udløserknappen ved at trykke og holde på knappen MENU og knappen Fn (Funktion) samtidigt i 5 sekunder. Tryk på MENU-knappen og Fn-knappen samtidig igen, og hold dem nede i 5 sekunder for at frigøre låsen.

Bemærk!

  • Hvis du indstiller [AF-områderegist.] til [Til], vil [Lås af betjen.dele] blive fastsat til [Fra].