Bedøm.indst. (spec.)

Indstiller det tilgængelige antal (bedømmelse), når du bedømmer billeder med den tast, som du har tildelt [Bedømmelse] til ved hjælp af [Specialtastindstil.].

  1. MENU (Afspil) → [Valg/Memo][Bedøm.indst. (spec.)].
  2. Tilføj et Kan nulstilles (flueben)-mærke til det antal (bedømmelse), som du vil aktivere.
    Du kan vælge det markerede antal, når du indstiller [Bedømmelse] ved hjælp af den brugertilpassede tast.