Visning af resultat

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Mens du trykker ned på den tast som [Visning af resultat] er tildelt til, kan du kontrollere forhåndsvisningen af billedet med de anvendte DRO-, lukkerhastigheds-, blænde- og ISO-følsomhedsindstillinger. Kontroller forhåndsvisningen af optageresultatet inden optagelsen udføres.

  1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Spc.tast-/væl.ind.] → indstil [Visning af resultat]-funktionen til den ønskede tast.
  2. Når du optager stillbilleder, skal du bekræfte billederne ved at trykke på den tast, som [Visning af resultat] er tildelt til.

Tip!

  • De DRO-indstillinger, lukkerhastigheds-, blænde- og ISO-følsomhedsindstillinger, som du har indstillet, gengives på billedet for [Visning af resultat], men visse effekter kan ikke forhåndsvises afhængigt af optageindstillingerne. Selv i det tilfælde anvendes de valgte indstillinger til de billeder, som du optager.