Sortér punkt

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Du kan omarrangere de menupunkter, som er tilføjet til (Min menu) under MENU.

  1. MENU (Min menu) → [Min menu-indst.][Sortér punkt].
  2. Vælg et punkt, som du ønsker at flytte vha. den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet.
  3. Vælg en destination vha. kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre side.