Parring af kameraet med en smartphone (Smartphonetilslut.)

Tilslutter kameraet til din smartphone (parring) for at anvende smartphoneapplikationen Creators’ App.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.


Hvis du ikke tilsluttede kameraet med din smartphone, da du tændte for kameraet for første gang, skal du udføre følgende procedure.

Det følgende er proceduren for tilslutning af kameraet til din smartphone, første gang du installerer Creators’ App på din smartphone.

Smartphoneikon: Betjeninger udført på smartphonen
Kameraikon: Betjeninger udført på kameraet

 1. Kameraikon: På kameraet skal du vælge MENU (Netværk) → [Tilsl./Fjern-pc][Smartphonetilslut.].
 2. Kameraikon: Følg instruktionerne på skærmen og indstil [Bluetooth-funktion] til [Til].

  Der vises en skærm for afventning af tilslutning fra appen.

  • Hvis [Bluetooth-funktion] allerede er indstillet til [Til], vises skærmen for afventning af tilslutning fra appen med det samme.
 3. Smartphoneikon: Start Creators’ App på din smartphone.
 4. Smartphoneikon: Følg instruktionerne på skærmen for at parre kameraet med din smartphone.
  • Når tilslutningen er gennemført, vises der en menu til valg af en funktion for kameraet på smartphonen.
 5. Smartphoneikon: Vælg den ønskede funktion på smartphonens skærm.


Tilslutning til en smartphone via et Wi-Fi-adgangspunkt

Efter parring i trin 1 til 4 skal du slutte kameraet og smartphonen til det samme Wi-Fi-adgangspunkt ved at vælge MENU på kameraet → (Netværk) → [Wi-Fi][Wi-Fi-tilslutning][Til]. Efter dette skal du følge instruktionerne på smartphoneskærmen for at tilslutte kameraet og smartphonen.


Hvis du har brugt Creators’ App med andre kameraer

Start Creators’ App efter trin 2, åbn skærmen [Cameras], vælg (Tilføj kamera)-knappen, og følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte betjeningen.


Om ikonerne ved tilslutning til en smartphone

(Bluetooth-tilslutning til rådighed): Bluetooth-tilslutning med smartphonen oprettet.

(Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed): Bluetooth-tilslutning med smartphonen ikke oprettet.

(Wi-Fi-tilslutning til rådighed): Wi-Fi-tilslutning med smartphonen oprettet.

(Wi-Fi-tilslutning ikke til rådighed): Wi-Fi-tilslutning med smartphonen ikke oprettet.


Tilslutning af kameraet og smartphonen uden parring

Hvis du ønsker at tilslutte uden parring, skal du udføre Wi-Fi-tilslutningsbetjeningen hver gang.

 1. På kameraet skal du vælge MENU (Netværk) → [Tilsl./Fjern-pc][Smartphonetilslut.].
 2. Tryk på (Slet)-knappen på kameraet for at skifte til SSID- og adgangskodeskærmen.
 3. Åbn Wi-Fi-indstillingsskærmen på din smartphone.
 4. På Wi-Fi-indstillingsskærmen på din smartphone skal du vælge det SSID, som vises på kameraet, og indtaste adgangskoden.
 5. Start Creators’ App på din smartphone, og åbn [Cameras]-skærmen.
 6. Vælg (Opsætning)-knappen i øverste højre hjørne af [Cameras]-skærmen, og vælg derefter [Connect only via Wi-Fi].
 7. På skærmen for Creators’ App på din smartphone skal du vælge kameraets produktnavn (ILCE-7M4).
  Smartphonen tilsluttes til kameraet.

Bemærk!

 • [Smartphonetilslut.] kan ikke udføres, når [Flytilstand] er indstillet til [Til].
 • Der kan tilsluttes op til 2 enheder til kameraet på samme tid vha. Bluetooth-kommunikation.
 • Radiobølgeinterferens kan muligvis opstå, da Bluetooth-kommunikationer og Wi-Fi-kommunikationer (2,4 GHz) anvender det samme frekvensbånd. Hvis din Wi-Fi-tilslutning er ustabil, kan den muligvis forbedres ved at slå Bluetooth-funktionen på smartphonen fra.