Starttid strømbesp.

Indstiller tidsintervaller for automatisk skift til strømsparende tilstand, når du ikke udfører betjeninger, for at forhindre afladning af batteriet. Foretag en betjening, som f.eks. at trykke udløserknappen halvt ned, for at vende tilbage til optagetilstand.

 1. MENU(Opsætning) → [Strømindst.funk.][Starttid strømbesp.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra/30 min./5 min./2 min./1 min./10 sek.

Bemærk!

 • Sluk for produktet, når du ikke anvender det i lang tid.
 • Den strømbesparende funktion er deaktiveret i følgende situationer:
  • Mens der forsynes strøm via USB
  • Under afspilning af diasshow
  • Under FTP-overførsel
  • Under optagelse af film
  • Under tilslutning til en computer eller et TV
  • Når [Bluetooth-fjernb.] er indstillet til [Til]
  • Under streaming
  • Under uploading af billeder til Creators’ Cloud