HDMI-opløsning

Når du tilslutter kameraet til et tv eller en skærmenhed vha. et HDMI-kabel (sælges separat), kan du vælge den opløsning, der skal udsendes fra kameraets HDMI-terminal under optagelse eller afspilning af stillbilleder.

  1. MENU(Opsætning) → [Ekstern udgang][HDMI-opløsning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Kameraet genkender automatisk opløsningen på det tilsluttede tv eller den tilsluttede udgangsenhed og indstiller udgangsopløsningen i overensstemmelse dermed.
2160p:
Udsender signaler i 2160p.
1080p:
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080p).
1080i:
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080i).

Bemærk!

  • Hvis billederne ikke vises ordentligt vha. [Auto]-indstillingen, skal du vælge [1080i], [1080p], eller [2160p], afhængigt af hvilket tv som er tilsluttet.