Ansigtsregistrering

stillbillede

Indstiller personlige ansigtsdata. Hvis du registrerer ansigter på forhånd, kan produktet fokusere på det registrerede ansigt som en prioritet.

Der kan registreres op til otte ansigter.

  1. MENU (Fokus) → [Ansigt/øje-AF][Ansigtsregistrering] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Ny registrering:
Optager og registrerer ansigter.
Skift af rækkefølge:
Når der er registreret flere ansigter, kan prioriteringsrækkefølgen for de registrerede ansigtsdata ændres.
Slet:
Sletter registrerede ansigter ét efter ét.
Slet alt:
Sletter alle registrerede ansigter på én gang.

Bemærk!

  • Optag ansigtet forfra på et sted med en god belysning ved udførelse af [Ny registrering]. Ansigtet registreres muligvis ikke korrekt, hvis det er tilsløret af en hat, maske, solbriller e.l.
  • Selv hvis du udfører[Slet], bevares dataene for registrerede ansigter i produktet. For at slette dataene for registrerede ansigter fra produktet skal du vælge [Slet alt].