Kablet LAN (USB-LAN)

Konfigurerer et kabelført LAN. Du kan tilslutte dette produkt til et netværk via et kabelført LAN ved at tilslutte en kommercielt tilgængelig USB-LAN-konverteringsadapter til USB Type-C-terminalen på produktet.

 1. MENU(Netværk) → [Kablet LAN] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

IP-adresseindstil.:
Indstiller, om IP-adressen for det kabelførte LAN skal konfigureres automatisk eller manuelt. ([Auto]/[Manuel])
Vis kablet LAN-info.:
Viser kablet LAN-information for dette produkt som f.eks. MAC-adresse eller IP-adresse.


IP-adresse:
Hvis du indtaster IP-adressen manuelt, skal du indtaste den faste adresse.
Subnetmaske/Standardgateway/Primær DNS-server/Sekundær DNS-serv.:
Hvis du har indstillet [IP-adresseindstil.] til [Manuel], skal du indtaste hver enkelt adresse i overensstemmelse med dit netværksmiljø.

Tip!

 • Vi anbefaler, at du anvender en Ggigabit ethernet-adapter til USB Type-C-tilslutninger.

Sådan får du vist QR Code for MAC-adressen

 • Du kan importere MAC-adressen på dette kamera til en smartphone. Brug følgende metoder til at få vist QR Code på skærmen, og læs QR Code vha. Transfer & Tagging-smartphoneapplikationen.
  • Tryk på (Slet)-knappen på [Vis kablet LAN-info.]-skærmen.
  For oplysninger om hvordan du læser QR Code vha. Transfer & Tagging, skal du se følgende supportside.
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php
  The Transfer & Tagging er kun tilgængelig i visse lande og regioner.

Bemærk!

 • Det er ikke sikkert, at alle typer USB-LAN-konverteringsadaptere fungerer korrekt.