Sletning af et registreret AF-område (Slet regi. AF-omr.)

stillbillede

Sletter den fokusrammepositionen, som var registreret vha. [AF-områderegist.].

  1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Slet regi. AF-omr.].