Genkald kam.inds

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion

Giver dig mulighed for at optage et billede efter genkaldelse af dine foretrukne optagelsesindstillinger, som er registreret med [Hukom. kam.inds.].

  1. Indstil kameraet til den ønskede optagetilstand vha. Still/Film/S&Q-vælgeren.
  2. Indstil tilstandsknappen til 1, 2 eller 3 ( Genkald kam.inds).
    • For at genkalde indstillinger som er registreret til hukommelseskortet, skal du vælge MENU → (Optagelse)[Optagetilstand][Genkald kam.inds] og vælge det ønskede tal.

Tip!

  • Hvis du genkalder indstillinger registreret til hukommelseskortet, genkaldes indstillingerne fra hukommelseskortet i den åbning, som er specificeret i [Vælg medie]. Du kan bekræfte hukommelseskortåbningen ved at vælge MENU (Optagelse) → [Optagetilstand][Vælg medie].
  • Indstillinger registreret til et hukommelseskort vha. et andet kamera af samme modelnavn kan genkaldes med dette kamera.

Bemærk!

  • Hvis du indstiller [Genkald kam.inds] efter afslutning af optageindstillingerne, prioriteres de registrerede indstillinger, og de originale indstillinger bliver muligvis ugyldige. Kontroller indikatorerne på skærmen inden du optager.
  • Hvis den åbning, som der optages billeder på, er indstillet til at ændres, anvendes optageindstillingerne ikke, før skrivning til hukommelseskortet er gennemført, selv når funktionsvælgeren er indstillet til 1/2/3.