Blitzkompens.

stillbillede

Justerer mængden af blitzlys i et område fra –3,0 EV til +3,0 EV. Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys. Eksponeringskompensation ændrer mængden af blitzlys sammen med ændring af lukkerhastigheden og blænden.

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Blitz][Blitzkompens.] → ønsket indstilling.
    • Vælges der højere værdier (+ siden), gør det blitzniveauet højere, og lavere værdier (- siden) gør blitzniveauet lavere.

Bemærk!

  • [Blitzkompens.] fungerer ikke, når optagetilstanden er indstillet til de følgende tilstande:
    • [Intelligent auto]
  • Den højere blitzeffekt (+ siden) er muligvis ikke synlig pga. den begrænsede tilgængelige mængde blitzlys, hvis motivet er uden for blitzens maksimale afstand. Hvis motivet er på meget nært hold, er den lavere blitzeffekt (- siden) muligvis ikke synlig.
  • Hvis du monterer et ND-filter til objektivet, eller monterer en diffusor eller et farvefilter til blitzen, kan den passende eksponering muligvis ikke opnås, og billederne kan muligvis blive mørke. I dette tilfælde skal du justere [Blitzkompens.] til den ønskede værdi.