Reduktion af vindstøj

film, slow- og hurtigmotion

Indstiller om vindstøj skal reduceres eller ej ved at fjerne lyd i lavområdet i indgangslyden fra den indbyggede mikrofon. Denne funktion kan ikke anvendes under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.

  1. MENU (Optagelse) → [Lydoptagelse][Reduktion af vindstøj] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Kameraet registrerer og reducerer automatisk vindstøj.
Til:
Reducerer altid vindstøj.
Fra:
Reducerer ikke vindstøj.

Bemærk!

  • Lydkvaliteten kan variere fra de normale optageindstillinger, når [Reduktion af vindstøj] er indstillet til [Til].
  • Når der anvendes en ekstern mikrofon (sælges separat), fungerer [Reduktion af vindstøj] ikke.
  • Når [Reduktion af vindstøj] er indstillet til [Auto], mens [Timing af lydudgang] er indstillet til [Live], kan effekten af vindstøjsreduktion ikke bekræftes med lydovervågning under optagelse. Der optages lyd med reduceret vindstøj i filmen. Ved live-streaming af lyd ved hjælp af streamingfunktionen streames der også lyd med reduceret vindstøj.
  • Hvis du ændrer [Reduktion af vindstøj]-indstillingen under optagelse af en film, frembringes der muligvis støj, når indstillingen ændres, som bliver optaget i filmen.